• Prezentare clienţi
 • Transgaz
 • Distrigaz
 • Electrocentrale Bucureşti
 • Petrom
 • Petrotel Lukoil
 • Protan

Clienţi

Prezentare clienţi

Eficienţa şi aplicabilitatea unor măsurători corecte şi a unor servicii post-instalare de calitate se reflectă în numărul şi importanţa clienţilor noştri - fiecare lucrare executată reprezentând o dovadă a profesionalismului firmei noastre. Vă prezentăm câţiva dintre clienţii noştrii ce îi considerăm importanţi, alături de hărţi cu lucrări executate de Farming Metering.

Un client important îl reprezintă societatea naţională de transport gaze naturale Transgaz, unde până în prezent, s-au montat un numar de peste 200 linii de măsură.

Al doilea client important în industria gazelor îl reprezintă Distrigaz Sud, acum numit GDF Suez, unde s-au montat aproximativ 20 linii de măsură.

Un al treilea client este ELCEN, unde până în prezent, au fost montate la fiecare CET-uri din Bucureşti, sisteme de măsurare agent termic, tip Farming, alături de sisteme de măsurare a gazelor naturale pentru uz intern.

Pentru a vedea cât de răspândite sunt echipamentele noastre, vă invităm să vizualizaţi hărţile indexate paginii fiecărui client.

Clienţi

Transgaz


Montare sisteme de masură fiscală pentru debit si temperatură a gazului natural.

Societatea Natională de Transport Gaz Natural este unul dintre principalii noştrii clienţi. De-a lungul timpului societatea a avut o strategie de modernizare a sistemelor de măsură din staţiile sale cu echipamente care să corespundă reglementărilor şi standardelor în vigoare. O provocare pentru furnizorii de echipamente de masură a reprezentat nevoia de a oferii o interfaţă prietenoasă utilizatorului şi asigurarea unui suport tehnic permanent până la asimilarea integrală a noilor tehnologii de măsurare.

Divizarea vechii societăţi Romgaz în mai mulţi operatori, apariţia regulamentului de furnizare gaz natural şi asimilarea regulamentelor europene au fost provocari atât pentru utilizatori, cât şi pentru furnizorii de echipamente şi servicii specializate. SNG Transgaz este legatura dintre producătorii şi distribuitorii de gaze, fapt pentru care ea este obligată să aibă măsurători de control la primirea gazului în sistem şi măsurători fiscale la predarea gazului. Gestionarea unui parc, în creştere, a echipamentelor de măsură necesită o organizare şi o dotare corespunzatoare, precum şi asigurarea unor servicii prompte şi de calitate.

Suplimentar, conform noului cod al reţelei, se impune o alocare de energie la toate punctele de măsură din reţeaua de transport. O astfel de activitate necesită echipamente inteligente şi o logistică adecvată pentru transmisia datelor la Mediaş. Pe baza acestei strategii, societatea noastra a derulat şi derulează mai multe contracte prin care se dotează staţiile de predare cu sisteme FR04, iar staţiile de primire cu sistemul FR-Y01. Amplasarea lor in teritoriu se poate vedea in harta anexată.

Respectivele sisteme de măsură sunt capabile să primească on-line compoziţia de la un gazcromatograf şi să transmită prin GPRS datele la Mediaş. Ulterior aceste echipamente vor fi integrabile in proiectul SCADA, ce urmează sa fie realizat de către Transgaz.

Firma noastră este implicată în acest proiect SCADA ca şi subcontractor, oferind servicii de proiectare, acestea incuzând o aducere la zi a fiecarui SRM ce este vizat pentru proiectul SCADA, alături de proiectarea generală a sistemului SCADA. De asemenea, oferim servicii de PIF, ce constau în montarea tabloului SCADA în SRM-uriile vizate şi pregătirea acestuia pentru funcţionare.

Sisteme FR-Y01Sisteme FR04- Sigla Transgaz SA aparţine firmei Transgaz SA

Clienţi

Distrigaz


Montare sisteme de masură fiscală pentru debit si temperatură a gazului natural.

Reţeaua de distribuţie a apărut pe piaţă în urma separării Romgazului în mai multe departamente.
Înaintea privatizării de către GDF Suez, firma de distribuţie Disgrigaz Reţele Sud, a ales echipamentele Farming pentru staţiile de distribuţie de gaze din Bucureşti, pentru a controla şi a măsura in mod direct consumul de gaze la ieşirea spre consumatori, cu gazul ce se primea de la transport, Transgaz.

Astfel, în Bucureşti, firma noastră oferă servicii de măsurători fiscale pentru ambele părţi, distribuţia şi transportul astfel încât să existe un control precis si corect al gazelor ce circulă în conductele celor două terţi.
Sistemele Farming sunt de tip FR03, o generaţie de sistem ce foloseste un calculator tip Rofar 02, cu două linii, dar la fel de precis ca şi cel de generaţie nouă cu patru linii de măsură. Asta dovedeşte că echipamentele Farming sunt robuste, precise şi trec cu succes testul timpului. Deşi sistemele din Distrigaz au peste 10 ani de utilizare, la verificări metrologice, eroarea de măsură este similara cu cele din generaţie nouă, aflate în posesia Transgazului, măsurând paralel aceaşi conducta de distribuţie a gazelor.

Calculatoarele de debit Farming oferă siguranţa consumatoriilor, deoarece ele controlează instalaţia de odorizare a staţiei de gaz, datorită calculatorului, odorizarul conectat cu informaţiile legate de debitul măsurat prin calculatorul Farming, este instruit de acesta, când să injecteze etilo-mercaptanul în conducta de distribuţie, astfel încât, gazul întotdeauna va fi distribuit către consumatori, respectând reguliile în vigoare legate de detectarea gazelor naturale prin odorizare.

Sisteme FR03- Siglele Distrigaz Sud Reţele SA şi GDF Suez aparţin firmei GDF Suez Energz Romania

Clienţi

Electrocentrale Bucureşti


Montare sisteme de măsurare a cantităţilor de gaze naturale, apă fierbinte, apă, abur şi energie termică.

Necesitatea măsurării corecte a agentului termic din electrocentarele din Bucureşti este importantă pentru a determina cantitatea necesară pentru distribuţia si facturarea corecta acestuia către consumatori. De aceea, Elcen SA foloseşte echipamentele tip FARMING, utilizând diafragma ca element deprimogen, pentru a măsura corect cantitatea, debitul şi temperatura apei şi a gazului ce circulă în incinta CET-urilor.

La sfarşitul secolului 20, Farming Metering a primti sarcina dificilă de a echipa toate CET-uriile din Bucureşti, fiind necesare echipamente moderne, digitale, ce pot fi integrate într-un sistem SCADA, ce folosesc echipamente moderne şi precise de măsurare. După căteva luni de muncă grea, firma noastră a reuşit cu succes echiparea a peste 20 de sisteme de măsură în cele 7 CET-uri.
Această lucrare complexă, constă în montarea a mai multor sisteme de măsurare, pentru mai multe tipuri de fluide, acestea fiind: gazele naturale, apa caldă şi abur. O precizie înaltă este necesară pentru ca aceste fluide să aibă debitul şi temperatura măsurate corect.

Echipamentele Farming montate în CET-uri includ:

 • CET Grozăveşti - 7 sisteme FR 05 (cu calculator QI 23), 2 sisteme FR 03 (cu calculator ROFAR 02)
 • CET Progresu - 4 sisteme FR 05 (cu calculator QI 23)
 • CET Sud - 8 sisteme FR 05 (cu calculator QI 23), 4 sisteme FR 03 (cu calculator ROFAR 02), 2 sisteme FR 06 (cu calculator ROFAR 04)
 • CET Titan - 4 sisteme FR 05 (cu calculator QI 23), 1 sistem FR 03 (cu calculator ROFAR 02)
 • CET Vest - 5 sisteme FR 05 (cu calculator QI 23), 1 sistem FR 03 (cu calculator ROFAR 02)

Toate sistemele Farming oferă o precizie înaltă în măsurarea tuturor celor trei fluide folosite in CET-uri, deoarece aceste măsuratori sunt fiscale pentru distribuţie.- Sigla Elcen SA a parţine firmei SC Electrocentrale Bucureşi SA

Clienţi

Petrom


Montare sisteme de masură fiscală pentru debit si temperatură a gazului natural.

Sisteme FR-Y01- Sigla Petrom aparţine firmei Petrom SA

Clienţi

Petrotel Lukoil


Execuţie sistem de masură şi contorizare tranzactională pentru schimbul de fluxuri energetice şi agenţi tehnologici.

Descrierea lucrării
În procesul de elaborare a lucrarii sunt luate în considerare cerinţele din tema de proiectare, normele, normativele şi legislatia din România şi UE în acest domeniu, de asemenea se respectă normele şi legislaţia de SSM şi SU în vigoare în România şi UE.
Contorizarea cuprinde inclusive producţia de energie electrică şi consumul CET SC Lukoil Energy & Gas Romania SRL şi vânzarea către SC Petronel Lukoil SA. Transformatorii de masură care nu corespund din punct de vedere al preciziei de măsură sau au o vechime mai mare de 10 ani se schimbă.

Echipamentele montate
Compoziţia echipamentelor Farming include:

 • 2 sisteme FR 04
 • 4 sisteme FR 05
 • 10 sisteme FR 06

Echipamentele Farming au fost folosite la 16 puncte de măsură din totalul de 21 prevăzute în această lucrare.

- Sigla Petrotel Lukoil aparţine firmei SC Lukoil Romania SRL

Clienţi

Protan


Automatizarea instalaţii tehnologice, neutralizare deşeuri animaliere la fabrici de tip Protan.

Descrierea procesului tehnologic
Principalele faze tehnologice ale fabricaţiei sunt:

Recepţia -> Sterilizarea -> Separarea -> Uscarea

În cadrul recepţiei se realizează o bucată ce conţine material organic de aproximativ 3500 kg, separându-se în bucaţi ce sunt trimise spre unul sau două sterilizatoare, unde cu ajutorul injecţiei de abur saturat se realizează o sterilizare timp de 20 de minute la 3 bari şi 133 grade Celsius. Din sterilizator, materialul este decantat şi separat, dupa care trece la faza de uscare. În urma decantării si separarii rezulta grasimea animală care este depozitată în rezervoare, iar dupa uscare, rezultă faina proteică, aceasta este macinată şi insacuită.

Automatizarea procesului
Procesul tehnologic descris mai sus este complet automatizat, este condus şi monitorizat din camera de comandă. Sistemul de automatizare adoptat este unul de tip "distribuit", în sensul că fiecare fază principală de fabricaţie dispune de un echipament local (cutie de comanda locală) unde are loc achiziţia şi prelucrarea primară a semnalelor din şi catre instalaţie; aceste cutii permit şi operarea manuala (din butoane, selectoare, etc) a fazei respective.
Conducerea propriu-zisă a instalaţiei se face din camera de comandă, unde sunt amplasate dulapul de comandă, staţia de operare (cu monitoarele aferente necesare conducerii şi monitorizării), pupitrul operator (cu butoane şi chei pentru intervenţii speciale). De menţionat că în camera de comandă sunt amplasate şi cele trei tablouri electrice aferente instalaţiei electrice.

Aparate şi echipamente
Elemente de actionare:

Robinete cu sertar (tip cuţit / ghilotină, cu servomotor pneumatic, limitator de cursă şi electroventil de comandă)
Robinete de reglare (tip trecere, cu servomotor pneumatic şi pozitioner electropneumatic)
Robinete cu sferă (tip bilă, cu servomotor pneumatic, limitator de cursa şi electroventil de comandă)
Robinete cu scaun înclinat (tip "angle-seat", cu electromotor pneumatic şi electroventil de comandă)


Traductoare şi senzori măsură.
Traductoare de presiune, presostate, manometre, termorezistenţe cu convertor 4…20 mA inclus, termometre, semnalizatoare nivel, traductoare nivel, ansamblu măsura greutate (trei doze tensiometrice convertor semnal şi indicator) senzori de proximitate pentru rotaţie (motoare) şi miscare.

Lucrarea a presupus realizarea unui P&I împreuna cu tehnologii, pe baza căruia s-au definit elementele de acţionare, traductoare şi senzori de măsură. De asemenea s-au integrat o serie de echipamente specifice care îşi aveau propria lor automatizare. Instalaţia tehnologică este condusa cu ajutorul unui soft dedicat, instalat pe un server şi operat de pe o staţie de operare de către personalul de exploatare. Sistemul permite conectarea la internet şi posibilitatea vizionării procesului tehnologic de la sediul central din Bucureşti. Programul ofera arhive cu condiţiile tehnice impuse de standardele sanitar-veterinare şi jurnal de evenimente. La ora actuală sistemul este functional în uzina din Codlea şi asigură preluarea deşeurilor animaliere conform standardelor Europene în vigoare.

- Sigla Protan SA aparţine firmei Protan SA